Daily Archive: November 13, 2021

मत भए टाढा टाढा, तिम्रो साथ बाट टाढा

मत भए टाढा टाढा, तिम्रो साथ बाट टाढा अमर नैछ हाम्रो मायाँ यो आत्मामा झनै गाडा । हेरिरहेछु सधै तिम्लाइ, तिम्ले मलाइ नदेखेनी मत सधै साथै हुन्छु, तिम्ले मलाइ नभेटेनी आत्मा मात्र तिमी सँग,...