तरुनीहरू फकाउने गर्छु

कृष्णको चोला पाए कि क्या हो अली अली बासुरी बजाउने गर्छु
प्रत्येक शूरको ध्वनी निकालेर आनन्दले मन सजाउने गर्छु
ब्रिन्दा वन गएरै मात्र गोपिनिहरुलाई मन्त्रमुग्ध बनाइन्दैन
घर बसी बसी दुइचार वटा धुनहरुने तरुनीहरू फकाउने गर्छु
घर बसी बसी दुइचार वटा धुनहरुने तरुनीहरू फकाउने गर्छु