जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ

जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ
जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ

लामो छ यात्रा हाम्रो हिद्डै जादा ठेस लाग्न सक्छ
लामो छ यात्रा हाम्रो हिद्डै जादा ठेस लाग्न सक्छ
दु:ख हरूमा हरेस नाखाई दुबै मिली सम्हाल्ने मन छ
जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ

अल्झिएर दोबटोमा हामी कतै बस्नु पर्छ भने
अल्झिएर दोबटोमा हामी कतै बस्नु पर्छ भने
आत्मावलले लडाई लडी अघी बड्न आट्ने मन छ
जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ

तिमी मेरो म तिम्रो हामी सँगै भए पछी
तिमी मेरो, म तिम्रो, हामी सँगै भए पछी
हासो खुशी पिर ब्यथा दुबै मिली साट्ने मन छ
जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ

जिवनका हजार घुम्तिहरु सँग सँगै काट्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ
वाधाहरु कतै आए भने आधा आधा बाड्ने मन छ