घुम्टो ओडी जादैछौ आज तिमी डोली चडेर

घुम्टो ओडी जादैछौ आज तिमी डोली चडेर
टाढा टाढा हुदैछौ तिमी आज मलाई छोडेर

वेदनाका भेलहरु तर्ने कुनै ठाउँ होला
विश्वासका बाटाहरु पुग्ने कुनै गाउ होला।
यादहरु मन्मै राख्नु अर्को जन्मलाई साचेर
टाढा टाढा हुदैछौ तिमी आज मलाई छोडेर

ईश्वरलाई के दोश दिउँ सोच्या सबै काँ पुग्छर
भाग्य हाम्रो एस्तै रै छ रोएर के हुन्छर
छोडि देउ रुन अब जाउ बरु मन जोडेर
टाढा टाढा हुदैछौ तिमी आज मलाई छोडेर

घुम्टो ओडी जादैछौ आज तिमी डोली चडेर
टाढा टाढा हुदैछौ तिमी आज मलाई छोडेर