अरु कुनै दिन होईन आज, केहि बोलेर खाली हात जाने

अरु कुनै दिन होईन आज, केहि बोलेर खाली हात जाने
प्रणय दिवशको दिन आज, एक आपसमा माया बाड्ने।

ओईली जाने फुल दिए है, अजम्बरी मायाँ माग्न
त्यहि फुलमा आशा राखे, युगान्तरको प्रीती लाउन
स्विका र है यो फुललाई, बाचा गर जुनी जुनी साथ दिने
प्रणय दिवशको दिन आज, एक आपसमा माया बाड्ने।
अरु कुनै दिन होईन आज, केहि बोलेर खाली हात जाने प्रणय दिवशको दिन आज, एक आपसमा माया बाड्ने।

रङ्ग मञ्च हो जीन्दगी त, समयमको साथ लिनु
बाँचुन्जेल मात्र होईन, जुनि जुनि हात दिनु
कहा पाईन्छ र यो चोला, दुई दिनमै छोडी जाने प्रणय दिवशको दिन आज, एक आपसमा माया बाड्ने।
अरु कुनै दिन होईन आज, केहि बोलेर खाली हात जाने प्रणय दिवशको दिन आज, एक आपसमा माया बाड्ने।

अरु कुनै दिन होईन आज, केहि बोलेर खाली हात जाने
प्रणय दिवशको दिन आज, एक आपसमा माया बाड्ने।

रचनाः १४ फरवरी २०१६
चिल्ड्रेन ट्रष्ट, टेडवर्थ
रेगेट।